Návod na použitie


Kód zariadenia je 6-miestne číslo, ktoré nájdete na typovom štítku alebo v záručnom liste.

V prípade, že vyhľadávač nenájde požadovaný obsah, pošlite nám e-mail so žiadosťou o manuál.