Nové energetické štítky

Od 1. marca 2021 sa zavádzajú nové energetické štítky pre domáce spotrebiče, konkrétne pre práčky, umývačky riadu a chladiace spotrebiče.

Tieto štítky pomôžu spotrebiteľom lepšie pochopiť energetickú spotrebu rôznych spotrebičov a tiež pomôžu pri výbere energeticky účinnejších výrobkov.

Zhromaždili sme všetky informácie o novinkách týkajúcich sa energetických štítkoch, ako aj podrobný prehľad všetkých dôležitých informácií, ktoré štítky obsahujú.

Nižšie uvádzame odkazy na jednotlivé spotrebiče, ktoré vás prevedú na stránky, na ktorých môžete vidieť porovnanie nových štítkov so starými, ako aj sprievodcu informáciami a symbolmi, ktoré obsahujú.

Získajte viac informácií o nových štítkoch.

Práčky

Práčky

Porovnajte nový energetický štítok pre práčky s tým starým a zistite, čo zmeny znamenajú.

Čítať viac
Umývačky riadu

Umývačky riadu

Získajte informácie týkajúce sa nového energetického štítku pre umývačky riadu.

Čítať viac
Chladenie

Chladenie

Chladničky, mrazničky a všetky ostatné súvisiace spotrebiče - viac informácií o nových štítkoch si môžete prečítať tu.

Čítať viac

Používateľské príručky


Hľadáte užívateľské príručky pre spotrebiče ASKO? Všetky príručky nájdete zde na webe ASKO.

Vyhľadajte svoj produkt a otvorte stránku s podrobnosťami. Nájdete tam návody na používanie - a tiež ďalšie užitočné materiály.

Informácie o produktoch v databáze EPREL

Všetky informácie týkajúce sa energetickej účinnosti výrobku a informácie uvedené na energetickom štítku nájdete v Európskom registri výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). Tu nájdete informácie týkajúce sa jednotlivých produktov.

Navštívte databázu EPREL