• 1
  AKÝ PRODUKT
 • 2
  DOBA NÁKUPU
 • 3
  LOKALITA NÁKUPU
 • 4
  NAHRAŤ FAKTÚRU (VOLITEĽNÉ)

Zaregistrujte svoje spotrebiče

Váš produkt

 • Za účelom registrácie produktu nám prosím dajte vedieť nejaké podrobnosti o Vašom nákupe.

 • Ak máte nejaké otázky, pozrite si naše FAQ alebo kontaktujte náš zákaznícky servis.

Nájdite svoj produkt

Vyberte si svoj spotrebič podľa:

 • Číslo AUID
 • Sériové číslo

AUID číslo vášho spotrebiča

Číslo článku:

Index služieb:

Sériové číslo: