• 1
  PRODUKT
 • 2
  DOBA NÁKUPU
 • 3
  LOKALITA NÁKUPU
 • 4
  Doklad o kúpe (voliteľné)

Zaregistrujte svoje spotrebiče

Registrácia

 • Za účelom registrácie produktu nám prosím dajte vedieť nejaké podrobnosti o Vašom nákupe.

 • Ak máte nejaké otázky, kontaktujte našu zákaznícku linku na čísle 0800 536 536.

Nájdite svoj produkt

Vyberte si svoj spotrebič podľa:

 • Naskenovanie štítku produktu (automatické vyplnenie)
 • Číslo AUID
 • Sériové číslo

AUID číslo vášho spotrebiča

Číslo článku:

Index služieb:

Sériové číslo: